Varför borra efter vatten

 

När den grävda brunnen sinade i somras var det dags att ordna annan vattenförsörjning. Även tidigare hade tillrinningen varit långsam och man kunde spola högst 10 minuter innan man fick vänta på att brunnen skulle fyllas igen. Körde man slut på vattnet så att pumpen började suga luft så måste 75 meter slang mellan brunnen och pumpautomaten fyllas innan allt fungerade igen. Tanken har en tid varit att vi skulle ha vatten i köket och om möjligt slippa springa ut till torrdasset under kalla vinternätter när nöden är som störst. Det skulle naturligtvis gå att installera det vatten vi får från den grävda brunnen men det verkade ju lite opålitligt när brunnen nu hade sinat. Alltså var alternativet att ordna med en djupborrad brunn. 

Val av borrfirma

Jag kontaktade Timo som har bunnsborrarfirma i Finspång (Ösgöta Vatten & Energi borrning AB), fick en offert och bad honom komma på besök så snart som möjligt. Jag fick lite offerter från andra firmor också men dom var lite dyrare och kontakterna med Timo var alltid trevliga och han svarade på alla mina konstiga frågor kring det här med borrning. T.ex blir det stora skador på tomten, blir det mycket slam som sprutar ut över hela omgivningen, vad händer om det inte kommer något vatten, var är det lämpligt att borra, osv? Alla dom här frågorna och osäkerheten kring hur ingreppet drabbar tomten och hur processen ser ut är också anledningen till att jag nu skriver och visar lite bilder på hur det gick till i mitt fall. Kanske kan andra ha någon nytta av detta.

Val av borrplats

Timo kom på besök och vi vandrade runt för att välja borrplats. Borrplatsen valdes utan någon vetenskaplig eller geologisk undersökning. Det var egentligen bara några praktiska kriterier som avgjode valet.

1) Närhet till huset så att grävningen och ledningsdragningen inte skulle bli så omfattande.

2) Minst en meter ner till berget så att ledningen hamnar på frostfritt djup.

3) Stort avstånd till avloppets markbädd och placerad så att avloppet inte kan tränga in i brunnen.

4) Lätt eller åtminstone möjligt att ta sig fram med borr-riggen och bilen med kompressorn till platsen.

5) En plats där det för all framtid kan sticka upp ett rör ur marken utan att vara i vägen.

6) En plats där man kan komma åt och göra ev service av brunnen, tex byta pump eller "trycka" för att få fram mer vatten.

 

Vi blev överens om att Timo skulle ta sig an uppdraget att borra. Timos kalender var visserligen tämligen full för det hade blivit  populärt för många att byta till bergvärme det här året. Men ändå, det skulle lösa sig innan vintern kom i alla fall. 

1720

Klicka på bilderna för större bild

Borr-riggen anländer

Timo anlände med sin stora lastbil med släp. På bilen fanns en mycket stor kompressor och på släpet stod borr-riggen och en lång tjock slang som skulle föra bort "borrkaxet"en bit från riggen. Borrkaxet är det stenmjöl bildas när borren äter sig ner genom berget och som trycks upp ur borrhålet med hjälp av kompressorns tryckluft. Tryckluften driver också borren ner i marken.

 

1726

Förberedelser

Timo körde fram borr-riggen till den plats där vi tänkt borra hålet, det var ca 6-7 meter från huset. Borr-riggen kördes lite fram och tillbaka för att stå så stabilt som möjligt och inte stå och vingla på någon uppstickande bergklack. Manöverpanelen placerades ut helt nära det tänkta borrhålet, från manöverpanelen kunde Timo styra allt på borr-riggen. Via en tjock röd slang anslöts kompressorn på lastbilen till borr-riggen.

 

Trädgårdsslangen från min gamla pumpautomat kopplades också till borr-riggen. Det vattnet skulle användas för att blandas med det upptryckta borr-kaxet så att det inte skulle damma så mycket.  Borr-riggen var mindre än jag trodde och marken blir relativt lite påverkad av larvfötterna. Larvfötterna är av gummi och borr-riggen väger runt 9 ton.

1732

Borrstart

Timo reser upp borren till lodrätt läge, kopplar på en 3 meters borr-stång och utanpå stången ett foderrör och sätter på första borrkronan som skall borra ett hål så grovt att även foderröret får plats. Foderröret är ett järnrör 168 millimeter i diameter. Foderröret sjunker ner i takt med att hålet borras och skall ner några meter i fast berg för att hindra ytvatten att tränga ner i brunnen. Borrningen startade. Borr-kaxet sprutades i den här fasen ut vid borrhålet, men hade även kunnat ledas bort med slang om borrplatsen varit känslig. Utblåset hamnar ju i toppen på foderröret som sitter utanpå borrstången, vid borrstarten är det alltså 3 meter upp i borrtornet. Senare när foderröret var helt nertryckt i marken monterades ett annat utblås vid marknivån, också det på toppen av foderröret. Där var det enklare att ansluta en slang för att leda bort borr-kaxet. 

1736

Skydda huset från dammet

Borrkaxet som trycks ut med tryckluften från kompressorn kan Timo, från sin manöverpanel, blanda med vatten i lagom dos för att binda dammet. Där kom som sagt min gamla brunn till heders med pumpautomat och trädgårdsslang som kopplats in till borraggregatet. Som syns visste jag inte hur mycket det skulle damma så jag hade hängt upp presenningar i hängrännorna för att skydda huset eller åtminstone fönstren. Jag visste ju inte om det skulle kunna spruta stenar från borrningen också, men borr-kaxet var rena mjölet så risken för stensprut fanns helt enkelt inte, men borrningen skedde ju ganska nära huset. Det kanske inte var nödvändigt men visst dammade det en del så det kändes inte som onödigt arbete.

1742

Mera foderrör

Borren träffar på berg efter en dryg meter men berget är lite poröst och Timo använder två längder foderrör (2 * 3 meter). Det ser lite kompicerat ut att få dit en längd foderrör till för att borrstången måste förlängas med tre meter samtidigt som en ny 3 meters längd foderrör träs utanpå den nya borrstången. Innan borrningen fortsätter måste foderrören sammanfogas noga.

1744

Svetsa ihop foderrören

Den nya tremeterslängden foderrör svetsas ihop med den som redan är nere i marken. Timo svetsar med stor noggrannhet ihop foderrören runt hela röret. Eftersom borren träffade på berg redanefter en dryg meter så betyder det att foderröret kommer att gå ner 4-5 meter i berget, det borde stoppa allt ytvatten från att tränga ner i brunnen.

 

1749

Tätning

När närmare 6 meter har borrats och foderröret bara sticker upp ca två decimeter så blandar Timo till en hink med cement, ganska rinnande, och häller i borrhålet. Tanken med detta är att täta skarven mellan berg och foderrör. Tryckluften kommer att pressa cementen in i skarven mellan foderrör och berget och se till att det blir så tätt som möjligt. Foderröret går nu alltså totalt ner 4 - 5 meter i berget.

1752

Fortsatt borrning

Borrkronan lyfts upp ur hålet och byts ut mot en mindre borrkrona som ger ett hål som bara är 140 mm i diameter. Den första borrkronan fäller ihop sig när man snurrar moturs och kunde därför dras upp genom foderröret som sitter kvar i marken. Timos medhjälpare har kommit med en vattentank ifall mitt trädgårdsvatten inte skulle räcka under hela borrningen. Han hjälper här till med byte av borrkrona.

1754

Borrteknik

Borrkronan sitter längst ner på en meterlång del av borrstången (syns bra på föregående bild) som består av en cylinder och innehåller en kolv som drivs av tryckluft. Kolven hamrar ner borrkronan i berget samtidigt som hela stången med krona vrids medurs. När kolven gjort sitt slag så släpps lufttrycket ut och pressar borrkaxet upp ur hålet vid sidan av stången. Kolven slår ca 5 slag i sekunden. Nu är borren redo för fortsatt borrning nedanför foderröret. En slang har anslutits som ska leda bort borr-kaxet en bit, för nu börjar borrningen på allvar.

1755

Borrkaxet leds bort

Den grova slangen för bort borrkaxet ca 30 meter till en plats lämplig för tillfällig dumpning. Jag hade väntat mig en stor mängd sörjig massa som skulle rinna över hela omgivningen, men i mitt fall, (inget vatten i borrhålet) så uteblev det, istället dammade lite det hela tiden och Timo lade en gammal presenning över slangen som fick kaxet att stanna på plats. Svårt att säga om det blivit så mycket mer sörja om vi hittat vatten men enligt Timo så hade inte skillnaden blivit så stor, mer av karaktären att det inte hade dammat så mycket.

1757

Mot större djup

Timo kopplar på den ena tremetersstången efter den andra och borren äter sig ner genom berget i förvånansvärd hög fart (ca 25 meter i timmen). Det är svårt att inse hur borrkronan som mest liknar en mjuk liten kattfot (nåja mjuk är den nog inte) kan äta sig genom berg så effektivt, den har ju inga skarpa skär, bara runda små kuddar som stampar sönder berget. Här har Timo just lossat stängerna som är nere i marken från borrtornet för att infoga ytterligare en stånglängd, den sjätte som skall föra borren från 15 till 18 meter.

1760

108 meter

Borrningen når så småningom maxdjupet 108 meter (36 borrstänger), som ni ser på bilden så är förrådet av stänger på borr-riggen tomt, och ända in till sista stampet från borren så kom det inte något naturigt vatten med borr-kaxet upp ur hålet. Timo avslutade borrningen genom att blåsa hålet rent.

1761

Liten tuva...

Borren dras upp ur hålet och 3-meters längderna kopplas loss efterhand. Plötsligt fastnar stången i hålet och Timo får trixa med den lite upp och ner innan han kommer vidare. Det som hände var att en sten, stor som ett hönsägg, ramlat ner mellan berget och borrstången. Hade den legat under borrkronan så hade den varit damm på sekunden men på fel ställe så ställde den till problem. Det ledde till att två stycken tremeters längder fick kasseras eftersom dom fick varsin liten buckla.

1762 Kax

Högen med kax bör vara ungefär 1,5 kubikmeter, alltså lika med hålets volym, utan presenning så hade den nog spridit ut sig över omgivningen men här har den hållit sig på plats ganska bra. Materialet tycker jag borde gå att använda vid plattsättning, då ska man ju ha stenmjöl. 

Torrt borrhål blir blött

När borrningen var avslutad så var borrhålet fortfarande torrt, och tanken var då att beställa "tryckning" av hålet. Det skulle då komma en tankbil med vatten som skulle pressa ner vatten i hålet för att spräcka berget. Det skulle åstadkommas genom att först sätta en propp i hålet på ca 30 meters djup och sedan pressa ner vatten med mycket högt tryck nedanför 30 meters proppen. Sprickor i berget kommer då att vidgas och nya vägar för grundvattnet öppnas. Det brukade alltid leda till att det kom vatten påstod Timo, men visst det kostar ca 4000 kr extra om jag minns rätt. Vtten garantin gällde bara om det inte kom vatten ens efter den proceduren. Vi hittade inte någon passande tidpunkt för den aktiviteten de första två veckorna, och vid ett samtal med Timo så frågade han om jag inte provat att släppa en sten i hålet för att höra om det plumsade. Det hade jag inte tänkt på utan bara accepterat att hålet var torrt, men mycket riktigt, när jag 14 dagar efter borrningen för första gången testade med en liten sten så plumsade det, och så såg jag ju tydligt en vattenyta ett par meter under marknivån. Vi ställde in "tryckningen" och avvaktade istället installation av pumpen så att jag kunde provpumpa.

 

Vattengaranti

Timo hade kunnat ordna provpumpning också men det såg så lovade ut att jag tyckte vi kunde gå direkt på installationen. Han garanterade ju att jag skulle få minst en minutliter. Jag tyckte det verkade vara en tämligen usel garanti men vid lite eftertanke så insåg jag att en minutliter räcker ganska långt. Hålet innehåller ju mer än en kubikmeter och med trädgårdsslang tar det ett par timmar att tömma. Så en minutliter kanske är dåligt om man tänkt sig att vattna stora gräsmattor men till hushållet i övrigt lär det inte vara något problem.

 

Grävning

Några veckor senare så kom en av Timos anställda, Anders, med alla inomhus detaljer, hydropress kopplingar och en liten grävskopa (men ingen pump). Själv hade jag lagt ner en 32 mm pem-slang och ett gult elrör (ser ut som dränerings-slang) under huset och fram till borrhålet. Den lilla grävmaskinen var mycket skonsam mot gräsmattan men ändå riktigt stark. Anders grävde ner vattenslang och elkabel fram till huset på ungefär en meters djup. Han borrade hål i foderröret på en meters djup och satte en koppling i hålet. På utsidan av foderröret skruvades slangen till huset fast. Därefter fylldes diket igen. Fel pump hade levererats så att det dröjde ytterligare några veckor innan vi hittade en tid som passade oss båda för att slutföra installationen.

1774

Installation av pump

Anders dök återigen upp, den här gången med alla nödvändiga grejororna i bagaget. Pump med wire och 90 meter pem-slang.

1775

Montering

Den blå stången är ett verktyg som gängades på den gula mässingskopplingen, slangen skruvades fast på koppingen till vänster i stångens riktning. Vinkelrätt mot stången syns ett hål som kommer ut genom en fyrkantig platta. När slangen var monterad på pumpen och kopplingen på bilden så matades hela slangen ner i brunnen med pumpen först. Till slut hängde hela härligheten i den blåa stången (Den hade ett tvärgående handtag så man kunde i alla fall inte tappa ner allt i brunnen). Den fyrkantiga plattan skjöts uppifrån på den koppling som sattes fast på foderröret. Därefter kunde den blå stången gängas loss från koppingen och tas bort. Det är alltså ganska enkelt att lyfta upp slang och pump, det är bara att gänga på stången och lyfta rakt upp.

 

1772 Pumpen är en dryg halvmeter lång och har själva motorn längst ner, dvs vatten-insuget ligger ovanför motorn, så motorn kommer alltid att befinna sig under vattnet väl kyld. På bilden syns säkerhets wiren som gör att även om slangen skulle lossna från pumpen så går pumpen ändå att fiska upp ur brunnen. 
1776 Hålet var 108 meter och pumpen satt i änden på 90 meters pem-slang. Pumpen ska hänga i slangen men har även som nämnts ovan en wire fäst i sig som säkerhet. Jordkabeln men enfas el ansluts också till pumpen. (Den uppmärksamme ser att den stora stenen som låg vid huset är flyttad närmre borrhålet, det fixade Anders också)
1779

Installation i huset

I huset på den inkommande vattenledningen installerades en backventil, en säkerhetsventil och en manometer med ett relä som slår till strömmen till pumpen vid 2 kg tryck och slår av strömmen vid 4 kg tryck. Sedan kopplades en hydropress in på ledningen innanför backventilen. Hydropressen består av ett tryckkärl med gummiblåsa och har till uppgift att lagra en viss mängd vatten under tryck så att pumpen inte behöver starta så fort man öppnar kranen. På det rör som jag skall fullfölja vatteninstallationen från så småningom, satte Anders på en vanlig trägårdsslangs-anslutning. Via den kopplingen kunde jag ansluta en trädgårdsslang och göra lite provpumpning. 

1781

1782

Allt fungerar

Med trädgårdsslang ut genom köksfönstret och ner på gräsmattan så kördes pumpen igång och vattnet forsade fram.

 

Provpumpning

Efter några timmars pumpning var trycket nere på noll och då mätte jag vattenflödet ur slangen. Mätningen visade ca 5 minutliter. Jag har provpumpat 4 gånger sedan dess och hela tiden fått högre flöden, vid jul hade flödet ökat till ca 12 minutliter. Det förklaras av att varje gång man tar vatten så strömmar vatten till från sprickor i berget och det borrkax o annat grus som tryckts in av tryckluften under borrningen rensas efterhand ut och tillrinningen underlättas.

Rensning av brunnen

Jag har försökt att tömma brunnen vid många tillfällen för att bli av med det lite gråa vattnet som kom i början. När jag tog vatten i diskhon första gångerna så kunde jag tydligt se ytterst fint stenmjöl som sedimenterade på diskhons botten. Nu har jag tömt brunnen kanske 5-6 gånger och ser inget stenmjöl längre. Att tömma brunnen krävde i början drygt 2 timmars pumpning men nu tar det minst 4 timmar och det är nog tveksamt om jag verligen lyckats få brunnen tom längre.

 

Vattentryck

Med 90 meters vattenpelare över pumpen så får pumpen hjälp med att hålla ett högt tryck. När brunnen börjar bli tom dvs. när vattenytan i brunnen sjukit ner till pumpens nivå så måste pumpen själv trycka upp vattnet 90 meter och vattentrycket vid markytan blir då betydligt lägre. Om tillrinningen är relativt god i brunnen så får man pumpa väldigt länge för att få den tom. Därför är jag lite osäker om jag vid sista mätningen verkligen hade lyckats få brunnen tom.

 

Vattenprov

Strax före jul tyckte jag att vattnet såg så bra ut att det var dags att ta ett vattenprov. Jag beställde en så kallad standard analys via webben från Svenska Vattenlaboratorium AB i Luleå. I deras standardanalys (359:-) ingår även analys av radon vilket jag tyckte var viktigt eftersom jag vet att man letade uran i området i slutet på 50-talet. Jag fick en flaska som jag fyllde enligt deras noggranna anvisningar och skickade in. Svaret kom efter ca 14 dagar och visade mycket gädjande på utmärkt bra vatten i alla avseenden. Tex med en radonhalt av 6 Bq/liter, där 1000 Bq/liter är tjänligt med anmärkning.  

 

Pris

Hela kalaset med borrning, installation och materiel gick på 51000:- mest beroende på att borrdjupet blev så stort, 108 meter.

 

Kontakt

Om du läst det här och tycker att du har haft någon nytta av det, eller om du hittar något som jag beskrivit felaktigt på något sätt så hör av dig med ett mail till: johnny.ahl@visit.se